Av Nina Jansdotter

Om man känner att man vill, eller måste, förändra sin jobbsituation så är det väldigt viktigt att du skaffar dig en omgivning som stöttar dig i denna process. Du behöver en stöttande och stödjande omgivning som faktiskt uppmuntrar dig, så att inte du själv alltid måste vara den drivande parten i relationen.

Om du befinner dig i jobbmiljöer, där egna initiativ och självförverkligande, inte uppmuntras, där kan du inte heller förvänta dig att du kan få något stöd om du skulle misslyckas eller känna förtvivlan. I sådana omgivningar krävs det av dig att du kan hålla skenet uppe, eftersom du har sagt att förändring är möjligt och sedan tvivlar, då får du stå till svars för dina drömmar. Och ibland både skadeglatt och nedlåtande.

Därför är det en enorm lättnad att kunna anförtro sig åt en omgivning där det är okej att du ibland uttrycker förtvivlan, missmod och otålighet. Då behövs det att någon hjälper dig att behålla fokus, och som påminner dig om att förändring tar tid och att tålamod och uthållighet är vad som krävs för att man ska nå sina mål.

Om man får stöd av sin omgivning, om man skaffar sig en sådan omgivning, som stöttar och inspirerar dig, och en sådan omgivning som klarar av att du gör förändringar i livet, och förändrar allt. När en människa förändras kan detta väcka rädsla hos andra människor eftersom de tror sig veta vem du är, och var de har dig, så om du då plötsligt börjar förändras och börjar göra andra saker, så blir det ju svårt för dem eftersom de måste börja lära känna dig på nytt. Ditt nya sätt att tänka och agerar kanske inte stämmer överens med deras bild av världen vad gäller det som man ska tycka är viktigt och vad man ska värdera. Har du till exempel alltid varit en person som arbetat, i princip, dygnet runt, och sedan plötsligt börjar värdera tid på ett nytt sätt, så agerar ju du på ett sätt som för andra människor inte stämmer med deras uppfattning om din personlighet.

Vi vill ju gärna själva välja när vi genomför förändringar, och vi vill inte att någon annan ska pracka på oss nya saker, inklusive nya människor i vår omgivning. Detta kan upplevas som lite hårt. Samma sak gäller det med att sätta arbetsrelaterade mål.