Fundera över vad du anser vara ditt drömjobb. Vad är det i jobbet som lockar dig? Hur stämmer det överens med dina personliga egenskaper? Var finns din tilltänkta drömarbetsgivare? Inom näringslivet eller inom det offentliga?

Detta är viktiga frågeställningar som du kan jobba med redan nu och, naturligtvis, inför den dag då det är dags för en anställningsintervju för en tjänst av den typen du är intresserad av.

Bra är det också om du har en mentor som kan hjälpa till och stötta dig. Har du inte någon så försök att ta kontakt med någon som kanske är villig att hjälpa dig. Jag gjorde själv så när jag bestämde mig för att bli coach. De flesta människor är mycket hjälpsamma och blir lite smickrade av att bli kontaktade i egenskap av "experter". Börja med ditt eget nätverk och tala om för människor att du söker en mentor. Känner de någon, som känner någon?

Påbörja, eller fortsätt, att bygga nätverk, och kontakta dem som du kan ställa dina frågor till, angående hur du skall gå tillväga. Att delta i branschkonferenser och seminarium är också ett bra sätt att träffa nya människor.

Nätverka mest när du behöver det minst.