Av Nina Jansdotter

Åsa Rydhard är storydesigner. Hennes jobb är att hjälpa experter att prata så att folk förstår, bygga sitt varumärke och sälja in sina ideer, med strategisk storytelling som verktyg. I denna artikel förklarar hon varför det är viktigt att ha en bra pitch och hur du skapar en sådan.

När Åsa började designa keynotes och coacha talare, märkte hon att många inte hade en idé om vad som var unikt för dem och vem deras publik var. Hon fick helt enkelt ta fram ett koncept som hjälpte dem att förstå vad som var deras särskilda grej och hur de kunde pitcha in sig själva kort, vasst och attraktivt till en publik.

- Senare har jag också mött många entreprenörer, både egenanställda och större företag, som inte kan förklara vad de gör på ett snabbt och intresseväckande sätt. Då det är själva kärnan i en bra affärsidé och säljande presentation, behöver jag alltid börja i den ändan i alla mina uppdrag.

Innan Åsa kan ge feedback på en presentation, eller skriva en ny, behöver hon veta vad klienten vill få sagt, vem hen vill inspirera och motivera. Det gäller alla som föreläser, säljer in ideer, eller vill bygga sitt varumärke och använda sin story för det, menar hon och tillägger:

- Det är strategisk kommunikation som ska vara affärsdrivande, så ju större medvetenhet runt kärnan i kommunikationen, desto bättre blir det!

Vad betyder det att pitcha?

- För mig betyder det att med en kort presentation inspirera och motivera mottagaren av din pitch till att vilja ha dig eller din tjänst eller din kompetens.

Varför har man för nytta av en pitch?

- En riktigt bra pitch väcker uppmärksamhet och skapar intresse. Det får människor att vilja ha dig eller det du har att ge. Du blir vald och rekommenderad. Helst också ihågkommen väldigt länge!

De flesta tycker att svårt att sälja in sig själv med hjälp av en pitch, enligt hennes erfarenhet. Det finns i huvudsak tre anledningar till detta menar hon. För det första, så handlar det om att man är ovan att lyfta fram sig själv. För det andra så arbetar man inte aktivt på sin pitch och det tredje så har det att göra med att många har låg självkänsla.

Hur skapar man en pitch?

- Det är ofta väldigt mycket arbete som ligger bakom en bra pitch men rent generellt så ska man fokusera på ett budskap om dig som är kort, vass och åtråvärd för mottagaren. Den ska vara affärsdrivande genom att väcka uppmärksamhet och skapa intresse så att mottagaren frågar efter mer av dig. Till exempel genom att be om ett möte.

Bra tips från Åsa är här att du först tänker igenom vad du vill att mottagaren ska förstå om dig, Vad gör dig åtråvärd i deras ögon? Vässa gärna ditt budskap så det blir lite extremt och sticker ut. En som försöker passa alla passa ingen, våga vara vass!

- Till sist filar du ner ditt budskap till lagom längd. En pitch kan vara allt från 7 sekunder till kanske 20 minuter!

Ett vanligt misstag menar Åsa är att man inte tar för sig och vågar skina. Att man är alldeles för fokuserad på sin kompetens och inte har tänkt igenom vad som intresserar mottagaren och att man inte övat in sin pitch.

Kommer denna konst att vara mindre viktig framöver eller mer?

- Den kommer att bli alltmer viktig. Arbetsmarknaden och affärsvärlden blir allt mer global, många slåss om uppdrag, klienter och anställningar. Det är lätt att drunkna i alla budskap och det gäller att synas för att få de jobb man vill ha.

Att arbeta med sin pitch handlar också om att bli medveten om sina mest unika och värdefulla skills. Det som gör att du sticker ut, din unika begåvning och sätt du helst arbetar på, lätt och enkelt, tillägger Åsa. Hon avslutar med att påminna om att när du koll på det kommer du att enklare hitta jobb och uppdrag, där du gör väldigt bra ifrån dig.

- Det gör att du bygger anseende inom din bransch och det är än mer värdefullt än pitchen i sig.