Av Johanna Järvstråt

Foto Jens C Hilner

Intervju-, samtal-, coachning- och förhandlingsteknik bygger alla på att få till bra samtal. Ett bra samtal kan få positiv effekt inte bara privat, men också i jobbsammanhang där ett bra samtal kan leda till större nätverk och större plattformar för din business. Men vad är ett bra samtal?

Nina Jansdotter är beteendevetare och arbetar bland annat med att ta fram innehållsrik content till företag. För henne innebär ett bra samtal närvaro och nyfikenhet.

- Det är jätteviktigt att man faktiskt lyssnar, för är man mer upptagen med att fundera på vilken mer fråga man ska ställa blir det aldrig någon flytande dialog. Låter man egot komma i vägen; att man hela tiden drar paralleller till egna erfarenheter, är man inte längre närvarande och dialogen dör, konstaterar hon.

Tomas Tränkner som driver podden Entreprenörsdriv. där han intervjuar entreprenörer kring deras expertiser, är snabb med att hålla med Nina i det men lyfter även poängen med en bra följdfråga.

- Följdfrågor håller inte bara samtalet vid liv, det hindrar också att man blir för uttömmande i samtalet. En följdfråga kan också hjälpa dig att styra in samtalet på nya ämnen – så länge du inte ställer för många.

Detta är något som är extra viktigt i samtal där alla har en egen agenda, som exempelvis vid förhandlingar. Där menar Tomas och Nina att det är lätt hänt att ingen riktigt lyssnar på vad den andre har att säga, vilket i värsta fall leder till att samtalet inte blir givande för någon av parterna.

Kraften i att vara tyst

Vilken typ av fråga det är, vilket tonläge som används och hur den formuleras kan också spela roll för hur ett samtal löper på.

- När jag gick min coachutbildning för 20 år sedan så var varför-frågor förbjudna eftersom att varför leder till därför och skapar en försvarsställning. Istället fick jag lära mig att fråga ”Hur kommer det sig?”. Jag är därför alltid försiktig med att använda varför-frågor om jag inte känner att de kommer tas emot väl, berättar Nina Jansdotter vidare.

Samtidigt kan det vara bra att, när man har berättat någonting, lyssna in personen man har framför sig, menar Nina. Här ges bland annat exemplet att öppna frågor bjuder in till eftertanke och dialog, men att det samtidigt är viktigt att vara uppmärksam på hur frågan tas emot och om man behöver gå vidare och släppa sin fråga. Tomas Tränkner flikar dessutom in att det även finns en kraft i att vara tyst.

- Visa att det är okej att tänka efter innan man talar. Ibland kan det också fungera som en konstpaus och ge mer effekt till det du sagt. Att vara tyst behöver alltså inte vara dåligt, så länge man förstår signalerna som man själv och andra sänder ut, avslutar Tomas.