Analysföretaget Gartner har listat begreppet quiet hiring som av året 2023 viktigaste trender. Det handlar om att många företag har fått helt eller delvis anställningsstopp på grund av lågkonjunkturen och då behöver de istället fylla vakanser med personal de kan hitta internt. Här ger karriärcoach Nina Jansdotter sin syn på trenden.

Trots minskad budget för att kunna rekrytera behöver företagen ändå kunna leverera resultat till sina kunder och hänga med i konkurrensen på marknaden. Det kräver att de kan använda de resurser de har till hands i form av de som redan finns som anställda. Rätt gjort kan detta vara mycket bra för företaget då det krävs att de vänder blicken inåt och att de utvecklar sina interna HR-strategier.

Framgångsrika bolag har ofta en bra HR- policy, åtminstone de som har ett långsiktigt tänk. Företag är ju trots allt beroende av den personalen som ska arbeta och leverera resultat. Desto fler trivs och som känner att de blir sedda och bekräftade – desto lojalare och motiverade brukar medarbetarna vara.

Fördelarna för dig som anställd

För dig som är anställd kan det ha stora fördelar för nu kan du få göra karriärkliv som du kanske inte hade kunnat göra innan om du hade haft konkurrens av externa kandidater som hade erfarenheter eller utbildning som du inte har. Då hade företagen hellre valt den utifrån än dig, fast du gärna ville ha det jobbet och hade haft förutsättningar för att klara det.

Det finns ett talesätt som heter ”man blir aldrig profet i sin egen hemstad” och detta kan gälla för rekryterare också. De kanske inte alltid ser den interna kompetensen utan väljer att rekrytera någon ny. Men som sagt nu kan de anställda internt få bra chanser de inte hade fått annars. Det kan innebära bra framsteg för dig som vill något extra.

Istället för att du som medarbetare väntar på att din chef ska ge dig ett nytt jobb är det bättre om du själv håller dig framme och talar om vem du är, vad du kan och vad du vill. Det är inte säkert att chefen har helt koll på alla dina talanger och visioner för din karriär. Du kanske inte har visat upp alla dina skills ännu eller så har du hamnat i en roll där du inte får utlopp för så många av dina egenskaper. Var tydlig. Sälj in dig och visa framfötterna. Be att få chansen att visa vad du kan.

Var flexibel

En annan variant är att någon vill att du ska fylla en lucka i organisationen som du spontant inte hade kunnat tänka dig men de kan se att du skulle kunna klara det. Ställ frågor och överväg att tacka ja ändå även om du inte tror att det jobbet kan passa dig. Du kan ha fel om att det inte var rätt. Att testa olika roller kan utveckla dig- om inte annat så får du svart på vitt att du inte passade för det jobbet. Samtidigt så visar du dig vara en teamplayer som ställer upp för företaget i svåra tider.

Självklart måste du också kunna säga nej och att sätta gränser för hur mycket du vill ändra dina egna karriärplaner och önskemål bara för att det är dålig konjunktur just nu. Men i en jobbrelation med en arbetsgivare bör det vara givande och tagande. Du har bra förhandlingsläge om företaget vill att du ska ta ett annat jobb internt. Passa på att förhandla dig till utbildning, mentorskap och inte bara högre lön och bonus. Att du får vidareutbildning stärker din position internt och även externt om det blir dags för dig att byta arbetsgivare.

 

Nina Jansdotter föreläser om ledarskap i omtumlande tider och coachar även individuellt.

Nina@ninajansdotter.com

Nina Jansdotter
Webbpedagog