Av Nina Jansdotter

Det coachande ledarskapet, är det som jag personligen listar högst. Det kallas ibland för situationsanpassat ledarskap. Ledarna har inte någon exakt ledarstil som de alltid har, utan kan växla mellan olika roller som det passar, utifrån medarbetarnas behov, och vad de kräver, för att kunna växa, och utvecklas.

Nackdelen är, att det kan vara svårt att hitta ledare, som har de egenskaper som krävs för att vara en riktigt bra coachande chef. Ofta handlar det om deras personlighet i grunden.Personen, i fråga, ska ha självkännedom, självförtroende och självinsikt. Det är också viktigt att ledaren känner sig själv och både sina starka sidor samt sina svaga. 

En coachande ledare accepterar, och erkänner, samt jobbar med de saker som denne vill förändra. Samma människa har också förmågan att plocka fram outnyttjad potential hos sina medarbetare, men kan också befordra sina medarbetare till en högre tjänst än den man själv innehar. För att kunna göra detta krävs tillit, att den coachande chefen förstår att arbetssituationen, och organisationen, inte handlar om konkurrens. En bra coachande chef ska kunna se storhet i andra, utan att för den sakens skull ha behov av att hävda sig själv, eller konkurrera med sina adepter. 

Det är egentligen tyvärr ganska ovanligt med sådana här chefer, men jag hyser hopp om livet, hopp om att det ska komma flera sådana här chefer, inför morgondagen.

Vill du göra din grej internt, på ett arbete där du redan befinner dig, så tycker jag att du ska välja sammanhang där det finns coachande ledare, som ser dina talanger, och lyssnar på det du vill, och som kan föra en dialog kring de här sakerna, så att du kan utvecklas till att bli så bra som du verkligen skulle kunna bli om du fick det stöd, som du faktiskt är värd.Givetvis innebär det coachande ledarskapet väldiga fördelar för organisationen, i stort, därför att det är lönsamt att ha människor på rätt plats. Att låta människor befinna sig på fel plats är mycket olönsamt

Vanligtvis, brukar man säga, att den lösning som är bra för individen, är bra för organisationen. Jag tror att de generationer av unga människor, som kommer ut på arbetsmarknaden nu, kommer att bli mera krävande. De accepterar inte fasta strukturer, de vill vara med och påverka, sätta sina egna etiketter, och de vill få möjlighet att ändra systemet så att det blir mera flexibelt och anpassat efter individen.