En växande trend av "magkänsla-beslut” påverkar resultaten negativt och skadar företagskulturen eftersom nordiska anställda känner sig stressade av för mycket data.

Människor i Norden känner sig överväldigade av mängden data som är tillgänglig för dem när de fattar viktiga beslut på jobbet, enligt en ny studie från Oracle NetSuite. Studien, som inkluderar insikter från 2 000 personer över hela Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Benelux och Norden samt Mellanöstern, fann att även om människor tror att de har tillgång till den data som behövs för att nå framgång, så är de överväldigade av all information och därför planerar några att vända sig till en robot eller maskin för att hjälpa till i beslutsprocessen under de kommande 12 månaderna.

– Företag i Norden har arbetat outtröttligt för att komma tillbaka till en hållbar väg framåt mot återhämtning och tillväxt, säger Joanna Culliford, försäljningsdirektör i Norden för Oracle NetSuite, och tillägger: Men lika många har kämpat hårt, och det är uppenbart att de företag som erkänner att de har en svår relation med data också är de minst optimistiska och förväntansfulla gällande tillväxt. Med bestående utmaningar och möjligheter vid horisonten kommer de företag som prioriterar objektivt datastyrt beslutsfattande samt utrustar sina anställda korrekt med relevanta och lättsmälta insikter att vara de som är bäst lämpade till positiv tillväxt.

Data fortsätter att vara överväldigande för majoriteten av de anställda

Trots att de trodde att de har rätt data, kände sig nästan alla nordiska medarbetare som deltog i studien överväldigade av mängden tillgänglig data när de fattade kritiska beslut. Studien fann vidare att:

 • 91 procent av de nordiska anställda tror att de har den data de behöver för att utföra sitt jobb, men endast 8 procent av de anställda säger att de aldrig blir överväldigade av mängden data som är tillgänglig för dem.
 • 68 procent av de anställda säger att den data de har tillgång till inte alltid är meningsfull.
 • 34 procent av de nordiska medarbetarna säger att de har data men inte kan analysera dem på ett tillfredsställande sätt och att denna fråga utgör ett hot mot deras verksamhet. 

Intuitionen är på uppåtgående och det skadar slutresultatet och företagskulturen

En växande kultur av "magkänsla"-beslut påverkar intäkterna negativt, samt hur sammankopplade de anställda känner sig till sin organisations strategi, eftersom studien fann att:

 • Antalet nordiska medarbetare som tror att deras organisation har blivit mer datadriven under de senaste 12 månaderna har minskat. Endast 28 procent av de anställda tror att deras organisation blivit mer datadriven under de senaste 12 månaderna, jämfört med 33 procent under de föregående 12 månaderna.
 • Antalet organisationer som förlitar sig på intuition och magkänsla för att fatta viktiga affärsbeslut har mer än fyrdubblats (7 procent till 29 procent) under de senaste 12 månaderna.
 • Endast 32 procent av de anställda anser att deras organisation är mycket datadriven när det gäller att utveckla organisationsstrategi.
 • Organisationer som är "omedvetna om data" när de bygger strategi betalar priset. I genomsnitt hade dessa organisationer nästan dubbelt så stor sannolikhet (41 procent) att ha legat under tillväxtmålen under det senaste året jämfört med andra (22 procent).
 • Organisationer som rapporterat att de är "omedvetna om data" är också mindre förväntansfulla om intäktstillväxt i år (43 procent) jämfört med genomsnittet (54 procent) och är också 22 procent mindre benägna att ha en klar förståelse för riktningen deras verksamhet tar.
 • Bara 57 procent av de anställda som arbetar i organisationer som inte är medvetna om data känner att de beslut de fattar på jobbet påverkar affärstillväxten, jämfört med genomsnittet (80 procent).

Beslutsprocessen är stressig och nordiska medarbetare söker hjälp

Att arbeta på distans har ökat stressen och komplexiteten i att fatta beslut och människor planerar alltmer att använda maskiner eller robotar för att få hjälp. Enligt studiens resultat:

 • Potentiell skada på deras personliga rykte (59 procent), tillgången på information (56 procent), tid (51 procent) är de främsta faktorerna som påverkar anställdas förmåga att effektivt fatta beslut.
 • Anställda fortsätter att frukta stora beslut på jobbet. 74 procent känner mer press från arbetsgivaren än från sin familj när det gäller att fatta kritiska beslut.
 • 51 procent av de nordiska medarbetarna sa att när man arbetar på distans skadar beslutsprocessen om man inte enkelt kan interagera med chefer.
 • 46 procent av de anställda förväntar sig att använda maskiner eller en robot för att hjälpa till att fatta viktiga beslut under de kommande 12 månaderna. Detta stiger till 72 procent i Tyskland och till 81 procent för dem som arbetar i startup-organisationer.
Nina Jansdotter
Webbpedagog