Mikael Nurmi är verkställande direktör för Sofigate Aps i Danmark. Dessutom leder han Sofigate Öresund organisationen, där Danmark och malmökontoret ingår. Här berättar han om hur han kom in på sitt jobb, vad som är det bästa med det och vad som kännetecknar deras företagskultur med mera.

Mikael har jobbat som CIO i elva år, senast på Ikano Bank i Malmö och innan det inom både media- och läkemedelsbranschen. När han slutade på Ikano Bank fick han ett samtal från en av ägarna på Sofigate, som frågade om han skulle vara intresserad av att leda Sofigates danska verksamhet.

- Sofigate hade några år tidigare köpt ett konsultföretag, 3Gammas som hade verksamhet i Danmark och i andra länder. Det blev  startpunkten för Sofigate Danmark. Verksamheten hade varit förlustbringande och de ville ändra fokuset mer mot sina styrkor i stället för den tidigare affärsmodellen 3Gamma hade haft.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Nöjda kunder: att få hjälpa kunder att lösa deras affärsproblem och känna att vi bidrar med en verklig förändring. Jag gillar också att jobba med riktigt kunniga, duktiga kolleger som ständigt kommer med nya idéer och förslag på hur vi kan jobba bättre och hur vi kan förbättra våra kunders verksamhet.  

Vad kännetecknar er företagskultur?

- Vi är en stor familj. Det är det första jag tänker på.  Våra värderingar är Dare, Care and Grow: Mod (Dare) är att våga utmana oss själva att göra saker på nya sätt och smartare än tidigare. Våga också utmana våra kunder att tänka om. Våga utmana vår bransch att tänka på ett annat sätt.

De kan till exempel be sina kunder att göra sig av med konsulter då kunden måste äga sin förändring själv, fortsätter Mikael. De kan hjälpa med best practise och förändringsstöd, men kunden måste äga själva förändringen.

- Care: ta hand om våra anställda och kolleger och ta väl hand om kunden. Det är här vår familj kommer in. Det här är jobbet där vi har anställda som tar barnen med på våra AW. Grow: vi vill förstås växa som bolag och har gjort det under hela vår verksamhetstid, men vi vill framför allt att våra anställda skall växa i sin professionella roll och så vill vi också hjälpa våra kunder växa, säger Mikael entusiastiskt.

Vad brukar du få beröm för vad gäller ditt ledarskap?

Diversitet. Jag tror starkt på att om vi har människor med olika bakgrund med i beslutsfattandet så blir besluten bättre. Det blir ofta svårare att fatta besluten, men besluten blir bättre om vi först beaktat olika synvinklar och argument.

En lösning som klarat av en öppen dialog och olika åsikter från olika bakgrund är lättare att implementera och förbinda sig till, enligt Mikaels erfarenhet. De besluten håller oftast bättre i längden och de har också en bättre buy in då de gått igenom den beslutsprocessen.

- Diversitet har alltid varit en del av mitt ledarskap då jag alltid jobbat väldigt internationellt och i många olika miljöer, och då har det blivit naturligt för mig att bygga på mångfald.

Mikael bryr sig genuint om sin familj, också på Sofigate. Det betyder att han är beredd att göra sitt yttersta för att deras anställda kan lyckas och utvecklas i sin karriär. Det är viktigt för honom att de anställda har förtroende för varandra och organisationen, och han engagerar sig i deras kundarbete tillsammans med de anställda. De jobbar helt enkelt som en familj, poängterar han igen.

Om deras rekryteringsbehov

Sofigate är på en stark tillväxtresa och behöver många olika sorters kompetenser.  Mikael menar att han är mera intresserad av personligheten än den specifika kompetensen. Om attityden är rätt kan man lära sig nästan vad som helst! De söker projektledare, både yngre och mera erfarna, och business analysts som kan hjälpa till med att översätta verksamhetens behov till systemkrav.

- Data är förstås ett område där det finns mycket behov av resurser för tillfället, och ServiceNow samt RPA, automatiseringskonsulter behövs också.  Dessa behov gäller inte enbart i öresundsregionen utan i hela vår organisation.

På frågan vem de gärna vill rekrytera, återkommer Mikael till: mångfald. De vill ha medarbetare med olika erfarenhet och bakgrund: Unga som nyligen fått sin examen och vill växa med dem. De vill gärna även attrahera erfarna konsulter, som redan har en stark bas och som kan hjälpa leda komplexa projekt eller utföra komplexa uppgifter, men också hjälpa deras yngre kolleger växa i sin professionella roll.   

 

Nina Jansdotter
Webbpedagog