Carl-Ivar Ahlqvist driver Parasitkliniken.se, med inriktning på parasit-infektioner som maskar, flundror, protozoer, amöbor etcetera samt fästingburna infektioner som borrelia. Han är uppvuxen i Göteborg och har spenderat cirka tjugo år utomlands och flyttade hem 2019. Han bodde och arbetade i bland annat Holland, England, Mexico och USA. Här berättar han ur han kom in på temat parasiter och varför han startade sitt företag.

Carl-Ivars intresse för parasiter startade då han efter diverse olika hälsochecker 2018 blev diagnosticerad med ett antal olika parasitinfektioner när jag bodde i NYC. I USA kostar läkemedel bra mycket mer än i Sverige, hans behandling kostade cirka 2500 USD och han var nyfiken varför dessa mediciner var så dyra.

- Efter lite research så blev det tydligt att det var bättre att ta en semester till Karibien och köpa medicinerna där än att gå till apoteket runt hörnan.

När Carl-Ivar flyttade till Sverige så drabbades en familjemedlem av koloncancer.  Då började han researcha parasiter och cancer, och hittade en massa spännande kunskap som de svenska läkarna inte hade koll på och inte ville testa för.

- Där och då kände jag att man måste själv kunna ta dessa beslut för att testa för parasiter, utan att behöva övertyga en läkare först. Det var då min verksamhet föddes.

Det absolut bästa och roligaste med att jobba med hälsa är att de verkligen gör skillnad för sina klienter, menar han. De har haft klienter som sagt att deras läkare tror att de inbillar sig att de har parasiter. 

- Därför blev de nekade ett enkelt parasittest i öppna vården.  För att senare få en diagnos via våra partner-laboratorium, som konfirmerade deras farhågor, att de verkligen hade parasitinfektioner. Att kunna ta tid och lyssna på våra klienter - och göra vårt bästa, känns helt fantastiskt.

Att kunna få en diagnos, eller en second opinion, kan vara livsviktigt inom vården - och deverbjuder detta till alla som vill, utan att de belastar den vanliga vården på något sätt. Om en person med nedsatt immunförsvar har en parasitinfektion så kan det leda till allvarliga problem för personen och dess hälsotillstånd.

- Parasitinfektioner kan också smitta - så varje infektion som vi kan hjälpa till med kan minska trycket på vården ut flera olika perspektiv.

Deras kunder hittar dem via word-of-mouth samt att de syns när man söker på Google. De är vad de vet den enda privata vårdaktören i Sverige med specifik inriktning på parasitinfektioner, förklarar han.

- Vårt mål är att växa, att kunna hjälpa fler, samt att få ner kostnaderna, för att till slut få till en ändring i hur det svenska vårdsystemet ser på parasitinfektioner, och därmed hjälpa än mer människor. Att testa för parasitinfektioner borde vara lika enkelt som att testa för andra sjukdomar, såsom till exempel sexuellt överförbara infektioner.

De har som mål att donera en del av deras omsättning till att behandla barn för parasitinfektioner i mindre bemedlade länder - detta är, enligt honom, än viktigare idag än innan då WHO slutade med många av deras program på grund av pandemin.

 

För mer info:

www.parasitkliniken.se

Nina Jansdotter
Webbpedagog