Av Carin Andrén

Eva Vati, VD för företaget VATI of Sweden, som finns på Medicon Village i Lund, arbetar med att utbilda företag i hur man gör goda affärer med hjälp av de globala målen. Hon har arbetat med hållbarhetsfrågor länge, bland annat för FN.

När FN hösten 2015 lanserade de globala hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals – SDG) så insåg hon att detta kommer att bli viktigt i framtiden. Det är åt det hållet som vindarna blåser.

Både FN och Sverige kräver en hållbar upphandling och det betyder att företagen behöver jobba med hållbarhet och integrera den i sin verksamhet på sikt. Eva Vati är en av dem som tidigt såg att framtidens framgångsrika företagande kommer att bygga på olika hållbarhetsprinciper, sociala såväl som miljömässiga. Det finns flera fördelar med att vara hållbarhetscertifierad. Hon säger:

– När företaget är hållbarhetscertifierat så blir det även lättare att nå ut till den globala marknaden och dess möjligheter.

Utbildningen som ger det eftertraktade certifikatet

Eva Vati har byggt upp en utbildning vars syfte är att lära andra hur man integrerar de globala hållbarhetsmålen i affärsstrategin. Licensieringen och certifieringen är en viktig del i förändringsarbetet hos företag. Utbildningen sker online och tar mellan åtta och tio veckor att genomföra. Man kan ta den i sin egen takt. Varannan vecka har hon en gruppcoaching då man träffas digitalt och tar upp olika frågeställningar. Utbildningen är internationell och är på engelska. Man kan delta var än i världen man befinner sig förutsatt att man har en internetuppkoppling.

Hållbar på riktigt

I förändringsarbetet mot hållbarhet gäller det också för företaget att utåt visa att man har tagit hänsyn till de globala målen och att de är integrerade i verksamhetens olika processer. Hållbar upphandling är något som vi också diskuterar, både med tanke på den nationella och den internationella marknaden.

Eva Vati berättar att ett sjuttiotal företag i olika branscher har deltagit i eller deltar just nu i utbildningen. Det är allt ifrån små till stora företag. Hon har också blivit tillfrågad om att åka ut i världen och föreläsa om detta, något som hon tycker känns jättekul och spännande. Det är länder som Förenade Arabemiraten, Mexiko, Ryssland och Tyskland som just nu står på tur.

Eva Vati skapade de här utbildningarna för att de skulle fungera internationellt på en gång och därför är de på engelska. Hon ansåg det nödvändigt om verksamheten skulle kunna ta fart på allvar. Hon tillägger:

– Företaget heter VATI of Sweden av en anledning. Sverige och Norden är ledande i de här frågorna.

Konsten är att kunna tjäna pengar samtidigt som man är hållbar och har en god affärsetik rent generellt.

– Det är detta som är mitt uppdrag, att skapa en förändring och att skapa en bättre värld genom att göra goda affärer, avslutar hon.

Nina Jansdotter
Webbpedagog