Susanna Udvardi är verksamhetsledare på Freezonen, en kvinno-, tjej- och brottsofferjour som är en nationell stödorganisation. Hon har tidigare arbetat i näringslivet med att sälja olika business process management- lösningar för multinationella företag. Här berättar hon varför hon valde att byta bana samt vad hon har för nytta av sin tidigare erfarenhet i sitt nuvarande arbete. 

Under mer än tjugo år arbetade Susanna med att utveckla företag inom IT. Hon ledde då medarbetare som sålde systemlösningar till olika branscher. 

Susanna arbetade sig upp från säljare  och partneransvarig till försäljningschef och de sista åtta åren hon var verksam inom den nischen, var hon VD för ett konsultföretag som hade multinationella kunder som till exempel DHL, Husqvarna och SAS. 

Hur kommer det sig att du började arbeta på Freezonen? 

- Det är en lång historia, men den korta versionen är att efter 26 år inom IT- branschen kände jag att det var dags för mig att hitta nya utmaningar. Jag ville jobba med jämställdhetsfrågor och att stärka kvinnors och barns rättigheter. Jag möter ofta kvinnor mitt i en kris och vårt stöd ger ofta stora effekter i hennes och barnens liv.

Det är fantastisk känsla att kunna stötta och hjälpa människor och vinsten Susanna numera genererar är till för de utsatta och för samhället, menar hon.

Vad har du för nytta av din bakgrund inom näringslivet? 

- Som företagsledare hade jag ett bra helhetsperspektiv över verksamheten. Jag analyserade mycket och föreslog förändringar som tjänade mina kunder och deras anställda. På samma sätt arbetar jag nu i min kamp för utsatta mammor och deras barn. 

Susanna Udvardi har åstadkommit mycket som verksamhetsledare för Freezonen.  Antalet stödsökande har mångfördubblats.  Organisationen har förutom stark lokal närvaro utvecklats till en nationell stödorganisation som hjälper kvinnor och deras barn i hela landet. Under hennes ledning så har Freezonen startat den första nationella stödchatten.se.

- Det är specialiserad chatt för alla sorters våldsutsatthet och är öppet för alla,  oavsett könstillhörighet eller vilken typ av våld man är drabbad av.

Chatten har hon utökat med juristchatten.se, som stöttar kvinnorna med frågor kring våld, vårdnadstvist med mera, helt kostnadsfritt. Juristchatten  bemannas av landets främsta advokater, som är volontärer hos Freezonen.

Hon startade också den första mobila stödbussen. Den fungerar lite som en ambulans, fast för extremt hårt utsatta personer som inte kan ta sig till stödmottagnigen. I bussen finns det personer som kan ge stödsamtal.

- Jag har även släppt den första VR- filmen som visar hedersvåld, vilken fick stor uppmärksamhet och blev väldigt uppskattad, säger Susanna.

Hon har även deltagit i en referensgrupp som gjorde utredningen Tystandskultur, genom BRÅ. Susanna är och är en flitig debattör kring frågorna maktstrukturer och jämställdhet. Bland annat kring budskapet: Flytta på den våldsutövande mannen och inte på den utsatta kvinnan och barnen.

Reflekterande skrivande 

Susanna är författare till boken Alla barn har samma rättighet - en bok om hedersvåld, som vänder sig till lärare, socionomer och polisen för att stötta och hjälpa hedersvåldsutsatta barn. En annan mycket framgångsrik idé hon hade var att hon tillsammans med en skrivpedagog utvecklade en reflekterande skrivkurs för våldsutsatta.

Kursen är för de som har kommit en bit på vägen i sin bearbetning och som gärna lägga utsattheten bakom sig och leva ett ännu bättre liv. Kursen går på Viskadalens folkhögskola för tredje året i rad och den kurs som startar nu i februari är helt fullsatt.

Hon avslutar intervjun med att knyta an till resonemanget hon inledde samtalet med, nämligen att återigen poängtera vad som är hennes drivkraft.

- Det är att jobba för kvinnor och barns grundläggande mänskliga rättigheter. Att se till att skulden hamnar där det hör hemma, nämligen hos våldsutövarna.

Nina Jansdotter
Webbpedagog