Kort om mig och vem jag är;

Jag står för en värld som fungerar för alla. Som ett statement. Jag har också skapat en vision för mig själv och världen och den säger jag bäst på engelska: Female financial freedom and global health.

Detta är riktlinjer för mig i mitt liv, som jag kommer tillbaka till speciellt när det ser mörkt ut och livet inte tycks ha någon mening.

Mitt bidrag ser lite olika ut - jag har ett projekt i Nepal sedan snart 20 år, för unga kvinnor och flickor (Nepal Education), vilket gett mig en ovärderlig erfarenhet av vad utbildning gör för skillnad i människors liv samtinsikten i ett annat lands kultur.

Om med jobb vi menar - ekonomisk förtjänst - har jag yoga- och vandringsresor till Nepal, yogaklasser i Stockholm och Bohuslän, ledarskapsstöd och coachuppdrag i Sverige, kurser och träningar i kommunikation på jobbet för olika kommuner, och som styrelsemedlem i NGL-Sverige (next generation leadership).

Hur jag kom in på coaching

År 1983 gick jag en intensiv kurs i personlig utveckling, som vände upp och ner på mig, så till den grad att jag såg mig själv och världen med helt andra ögon. Yrkesmässigt stod jag helt still, minns knappt vad jag då jobbade med då.

Det som öppnades upp utifrån den kraft jag fick i kursen, var min hunger på att leva. Jag kastade mig in i diverse projekt och vidare personlig utveckling och nu mer avancerade ledarskapskurser, där jag upplevde hur den coaching som jag fick, bidrog i mitt liv. Människor såg mig och hörde mig som jag inte själv gjorde, och det fick mig att växa och ta mig an nya uppgifter i livet.

Den erfarenhet jag fick av coaching gjorde att jag vill utveckla denna förmåga själv, vilket jag gjorde och 1996 började jag arbeta i ett konsultbolag och började coacha människor, och därifrån har det fortsatt.

NGL-Sweden är ett program som påminner en hel del om de kurser och träningar jag deltagit i sedan början på 1980-talet. Jag vet och jag har sett vad som blir möjligt för människor i dessa träningar. Det vill jag bidra till. Det som blir möjligt för unga människor, i Sverige.

Människor och då speciellt unga människor får en framtid som de annars inte skulle ha haft. En helt annan värld blir möjlig.

Det roligast med att vara coach är att:

- få dela en annan människas tankar och funderingar

- se en annan människa transformeras

- ha uppmärksamhet utanför mig själv och vara ett utrymme för någon annan.

  

Pi-Charlotte Strindberg

2021-08-19