Av Nina Jansdotter

Denna övning innehåller tolv möjliga alternativ som rör ditt val av yrke/jobb. Varje alternativ har sina fördelar och nackdelar och uppgiften är nu att du bedömer alternativen med en siffra från ett till tio, där tio är "stämmer helt och hållet" och ett är "stämmer inte alls".

 • Jag vill ha en hög lön och bra förmåner
 • Jag vill ha ett spännande jobb med många nya utmaningar
 • Jag vill resa mycket i mitt jobb
 • Jag vill ha mycket frihet och stort utrymme att bestämma över mitt eget arbete
 • Jag vill ha fasta arbetstider
 • Jag vill arbeta ensam                            
 • Jag vill förverkliga mig själv genom mitt arbete
 • Jag vill ha en "bra position" och "klättra" i hierarkin
 • Jag vill helst jobba i team
 • Jag vill ha en tryggt jobb med mycket rutin
 • Jag vill leda andra
 • Jag vill ha ett jobb med stort ansvar

Gör gärna övningen två och två, eller flera, och reflektera över dina val och prioriteringar och jämför med varandra. Vi är alla olika och vi har mycket att lära av varandra.
Min utgångspunkt är att inte acceptera någon slags situation där betyget ligger under fem. Var går din gräns för att en arbetssituation ska uppfattas som outhärdlig? När måste man byta jobb, oavsett vad det kostar i mod, energi, pengar etcetera? Vilken siffra kan du acceptera innan du måste byta arbete?