Här är punkter att jobba med för att acceptera och integrera misstag som lärdomar.

 

  • Mål är viktigt. Om vi stakar ut en väg, och har ett mål, så kan vi koncentrera vår energi på det som är viktigast och lättare sätta
  • Tålamod att hålla ut, och att acceptera tillfälliga bakslag, är viktigt, liksom att se möjligheterna. Misslyckanden kan hjälpa oss att se våra svagheter, då får vi möjlighet att rätta till dem.
  • Fira små segrar, det gör att vi får kraft att orka gå vidare.
  • Var klar över vilka värderingar du har.
  • Var klar över, och observera, dina inre konflikter, och se på vilket sätt de stjäl energi ifrån dig
  • Har du en inre kritiker, som sitter på din axel, eller inne i ditt hjärta, och talar om för dig att det du gör inte är bra, att alla andra kan mycket bättre och frågar vem du tror att du är, egentligen? Hur ska du hantera den inre kritikern? Kan du be honom, eller henne, vara tyst en stund medan du jobbar, så att du kan få arbetsro?
  • På vilket sätt kan du fylla på din livskraft, så att du kan leda dig själv rätt?
  • Vad fanns det för lärdom i det som hände?
  • Är du lika hård mot andra som gör misstag? Vad säger du till dem när det händer? Kan du ta till dig lite av dina egna råd till andra?