Att söka jobb kan vara tufft. Speciellt om du har fått många nej. Det kan vara lätt att ta det som kritik. Att få för sig att det är fel på en själv eller något liknande. Då är det bra att ta det hela som en chans att utvecklas och lära sig något nytt. Utmanar man sig själv att be om feedback i samband med att du inte fick jobbet, så kan detta ge mycket värdefulla lärdomar.

När du inte fick jobbet, så är det till exempel vara väldigt bra för dig att få reda på, vilket intryck du gjorde, hur de uppfattade dig och varför du inte fick det jobbet. Likaså kanske du får reda på lite om vad den personen hade för profil som de valde att anställa denna gången.

Det kan ju vara att du hade helt fel kompetens eller att ditt sätt att föra dig att ställa frågor och så vidare inte passade, helt enkelt inte gjorde så bra intryck och det kan ju vara så att just den match mellan det här bolaget och dig som det är fel, eller att du på något sätt kan göra lite mer rätt nästa gång så att mer av ditt bästa jag kommer fram. Om du aldrig frågar och vågar be om feedback, så kan du aldrig få reda på och utvecklas och lära dig saker och eventuellt bli bättre.

Lär dig så att du kommer fram och säljer in dig på ett mycket bättre sätt än tidigare. Det är i och för sig många som de har varken tid eller vilja att fortsätta att prata med kandidater som man har avskrivit från listan, men om du inte frågar så lär du inte få veta. Många är öppna för att i alla fall under en kort stund kunna kommunicera tillbaka någonting till personer som man ändå kanske har träffat en eller flera gånger och ändå har någon slags relation till. I alla fall de företagen som ger sig tid att bygga ett bra varumärke kring sin HR-avdelning och kanske korsas era vägar någon annan gång. Kanske blir du en bra kund, kanske blir du en hög chef eller beslutsfattare och i något bolag där den här personen som intervjuade dig nu i sin tur söker jobb någon gång.

Vem vet, världen är liten och vi möts ofta många gånger om igen.

Våga be om feedback och se, kanske du kan lära dig någonting, alternativt, det där var bara strunt och det tror jag inte på. Det är du som väljer vad du gör med den feedbacken som du eventuellt får.

 

Nina Jansdotter
Webbpedagog