Elaine Breske Hirscher, 55 år, driver två företag - ett Cquence Management specialiserat på HSEQ (Health Safety Environment Quality) och Certain Stable & Breeders ett travhäststall med träning, tävling och uppfödning. Att arbeta med HSEQ är som att rädda liv utan att vara läkare. Arbetsmiljö är nog viktigare än någonsin, anser hon.

Det är lätt att tänka att du önskar att dina medarbetare eller kollegor på jobbet borde vara annorlunda. Att ni skulle ha en bättre arbetsmiljö oavsett ni arbetar på samma plats eller på distans. Att ni borde bli bättre på att se och bekräfta varandra och bygga upp en stark och positiv feedbackkultur med syfte att lyfta varandra som individer och organisation. Elaine Breske Hirscher är specialist inom arbetsmiljö och arbetar som interim ledare inom HSEQ, det vill säga Health Safety Environment Quality.

Elaine vill gärna påminna om att det är bäst att börja hos sig själv, när du vill ha en förändring.

- Den enda människa du kan förändra på riktigt är dig själv. Så där behöver du starta. Vi alla har liv som går upp och ner, men det kan ge lärdomar oavsett. Se och bekräfta dig själv för små saker som du klarar av fast du kanske har en svacka på jobbet. Ge dig själv beröm, en klapp på axeln även när det är tufft.

Om du till exempel behöver ta ett jobbigt möte under en period du inte riktigt är på topp. Kanske du våndas innan mötet men du går dit ändå och du genomför det ändå helt okej eller till och med ganska bra. Det kan vara lätt att klanka ner på saker för att du kanske inte presterar helt som vanligt men var snäll mot dig själv, tipsar Elaine. Se och bekräfta det du kan. Börjar du bli bättre på att bekräfta dig själv, kommer du nämligen enligt hennes erfarenhet, att även ofta att få lättare för att se och bekräfta andra.

- Om vi inte tror på oss själva och uppmärksammar våra förmågor, är det svårt att både se andras storhet och att kommunicera att vi tror på dem.

Det är en bristvara att bli sedd av sin chef eller andra på jobbet. Det är oroväckande att så få upplever att de blir sedda och bekräftade, anser Elaine. Speciellt så har denna problematik visat sig under pandemitiden och många arbetade på distans. Många kände sig bortglömda då och presterade sämre. Sådant behöver en bra chef fånga upp i tid för att hjälpa medarbetaren att känna sig motiverad igen så denne gör ett bra jobb och är med i teamet.

- Det kostar så lite att chefen ser och bekräftar sina medarbetare och för den delen att medarbetaren kan bekräfta sin chef också ibland. Det kan räcka med att du ger någon på jobbet bekräftande feedback i korridoren, i farten. De orden kanske gjorde den personens dag, säger Elaine.

En bra feedbackkultur börjar i det lilla menar hon. Men vi är ovana vid att både ge oss själva och andra bekräftande feedback så vi behöver börja träna mer. Igen vill Elaine påpeka att det är värdefullt att börja med sig själv och att du kommer över den barriären att börja tala om för dig själv att du faktiskt är bra på någonting.

Här är några bra tips från Elaine Breske Hirscher:

Affirmera ofta att du duger och räcker till. Det är en livsresa och lätt att falla tillbaka i gamla mönster. Så påminn dig själv ofta om att du är värdefull även om du har mer att lära.

Det handlar inte om att du ska gå runt och hylla andra hela tiden, det blir inte trovärdigt. Det du säger ska vara äkta.

Skräddarsy din bekräftande feedback. Om du säger ungefär samma till alla förloras en del av värdet i dina positiva ord.

Var mer specifik när du ger bekräftande feedback. Tala inte bara om att någon har gjort ett bra jobb i största anledning utan var mer specifik. Vad är det som gjort att personen har utmärkt sig och gjort det där lilla extra.

Nina Jansdotter
Webbpedagog